internet drogen Spice och andra droger

Internetdroger är lätt att få tag i på nätet och man vet oftast inte vad dom innehåller. Många fastnar i ett missbruk som dom inte vet hur dom ska kunna ta sig ur. Om du vill ha hjälp kontakta oss: hjälp linje 0731-533156 (0046 731 533156)

Spice

 

Intresset bland ungdomar för intag av cannabis och cannabisliknande substanser har ökat under de senaste åren. En del av de cannabisliknande drogerna är semisyntetiska växtbaserade preparat, s k ”Spice” (kryddor). Olika syntetiska cannabinoider har tillsatts en blandning av flera psykoaktiva indiska kryddor.

 

Spice kan blandas med tobak och röks vanligen via pipa eller cigaretter men rapporter finns även om intag genom munnen eller injektioner. Effekterna av syntetiska cannabinoider liknar cannabis men de ger ofta mer hyperaktivitet och har större centralstimulerande effekt.

 

Strax efter det behagliga ruset kan negativa symtom uppträda efter konsumtion av Spice. Den negativa symtombilden efter intag av Spice karaktäriseras av:

Torr mun

Panikkänslor

Hungerkänslor

Ångest

Illamående

Trötthet

dåsighet

Stora pupiller

Minnesstörningar

Förhöjd puls

Förhöjt blodtryck

 

Rapporter har kommit under senare år om mer allvarliga biverkningar såsom akut njursvikt, akut hjärtinfarkt och leverpåverkan. Även enstaka dödsfall samt fall med grav neurologiskt effekter har rapporterats. I fallen med njursvikt så har substansen XLR-11 varit vanlig.

 

Köpet av Spice sker vanligen via internet på olika nationella eller internationella hemsidor eller utomlands i s k ”Head Shops”. Leveransen kommer med posten.

 

Spice har gett upphov till många allvarliga förgiftningar som varit intensivvårdskrävande och några fall med dödlig utgång finns beskrivna. Rapporter om akut njursvikt samt rapporter om akut hjärtinfarkt har publicerats.

 

Vill du sluta med droger?

kontakta oss

 

hjälplinje

0731-533156

Information om andra droger.

ecstasy opium crack cannabis benzo cocaine metadon

Kontakta oss

 

Narconon Eslöv

jour tel: 0731-53315

(0046 731 533156)

tel: 0413-19170

E-post: narconon.eslov@telia.com

Hemsida: www.narconon-eslov.com

 

 

Copyright © All Rights Reserved