Mer internet droger

Andra droger på internet.

Ecstasy

 

Ett ökat intresse för hallucinogena droger kan konstateras bland ungdomar under det senaste decenniet, såväl i Sverige som ute i Europa. Ecstasy är klassat som narkotika och användningen är illegal. Bland moderna så kallade "partydroger" märks ecstasy (MDMA), fenetylaminer, tryptaminer och flera andra nya hallucinogener. Drogerna kallas även för ”Internetdroger, designer drugs, legal highs och smart drugs.” Ecstasy är än så länge vanligast. Flertalet substanser kan klassificeras som substituerade amfetaminderivat.

Benzo

 

Dom flesta ångest dämpande tabletterna finns att hitta på internet och är lätta att få tag i och dom är starkt beroende framkallandre.

Alla bensodiazepiner har en viss missbrukspotential med risk för beroende. Med beroende avses att patienten inte kan sluta med användningen på grund av abstinensbesvär eller psykiskt beroende. I Sverige uppskattar man att 65 000 personer har ett läkemedelsmissbruk och att 315 000 har ett riskbruk. Att vara beroende innebär att man känner ett sug efter läkemedlet, att man har svårt att kontrollera användningen, att man har svårt för att sluta använda läkemedlet och att man utvecklar abstinens utan det.

Droger förändrar ens personlighet och man tappar lätt bort sig själv.

 

Har du problem med ett drogmissbruk

Jour telefon: 0731-533156

opium crack cannabis cocaine metadon

För mer information om olika droger

klicka på bilderna

Copyright © All Rights Reserved